Screening: Smart City. Op zoek naar de slimme burger/ Smart City. In search of the smart citizen

fotoSmartCityuitnodigingfullformat

(english below)

Screening: Smart City. Op zoek naar de slimme burger.

Op 10 september 2015 zal, in het kader van de Urban Movies serie van het Centrum voor Urbane Studies en Pakhuis de Zwijger de documentaire Smart City. Op zoek naar de slimme burger vertoond en bediscussieerd worden.

De avond vindt plaats in het Pakhuis de Zwijger van 20 – 22 uur.  Deelname is gratis, maar het is wel nodig om je aan te melden, er zijn beperkte plekken!

Deze documentaire is het resultaat van een samenwerking die ik ben aangegaan met filmmaker Sara Blom en is financieel gesteund door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Stichting Democratie en Media.

De film gaat over de ambitie van een aantal partijen in Amsterdam om een Smart City te worden: een stad waarin slimme technologie ervoor zorgt dat deze duurzaam, veilig en comfortabel is en dat burgers invloed op hun omgeving kunnen uitoefenen. Met Sara Blom verken ik de relatie tussen die droom en de dilemma’s die de Amsterdamse samenleving daar tegenover stelt. De film zet de digitale leefwerelden van verschillende groepen burgers naast elkaar, van publiek-private organisaties die Amsterdam als Smart City op de kaart willen zetten, tot bewoners die de luchtkwaliteit om hun woning willen meten, tot Amsterdammers die zich niet thuis voelen bij digitale apparaten. Door in te zoomen op de verschillen, maar juist ook op de gedeelde ervaringen tussen deze groepen, roept de film op tot een brede discussie over macht en onmacht in de digitale samenleving.

Hier kun je meer achtergrondinformatie vinden over dit project.

SCI_Woordbeeld_EN_3_regels_RGBlogo met rode achtergrond

Screening: Smart City. In search of the Smart Citizen

On September 10th 2015 the documentary Smart City. In search of the smart citizen will be screened and discussed as part of the Urban Movies series, a collaboration between the Centre for Urban Studies and Pakhuis de Zwijger. 

The evening takes place from 8 – 10 PM in Pakhuis de Zwijger. Attendance is free, but it is necessary to register. The film will be subtitled in English, but the debate will be predominantly in Dutch.

For this documentary, financed by The Creative Industries Fund and the Democracy and Media Foundation, I collaborated with filmmaker Sara Blom.

Smart City, in search of the Smart Citizen discusses the ambition by several networks to turn Amsterdam into a Smart City: a city in which smart technologies will make it sustainable, safe and comfortable and that will enable citizens to have more control over their surroundings. With Sara Blom, I explore the connection between this dream and the dilemma’s posed by the urban society of Amsterdam against it. The film contrasts the digital lifeworlds of different networks of people: from public-private organizations wanting to mark Amsterdam internationally as a Smart City, to citizens wanting to measure the air quality around their homes, to citizens who are not at all comfortable with digital machines. By zooming in on these contrasts, but foremost by emphasizing the shared experiences between these networks, the film calls for a broad discussion regarding power and disempowerment in the digital society.

Here, you can find more background information to this project.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

4 Responses to Screening: Smart City. Op zoek naar de slimme burger/ Smart City. In search of the smart citizen

 1. I will not be able to attend on the 10th of September but would love to see the documentary. Will it be available afterwards somewhere online (paid or unpaid)?

  • dzandbergen says:

   Hi Martijn, nice to hear you are interested in the documentary. Yes, it will become available online – for free – after the public launch on September 10th, on the website of a new foundation Gr1p: http://gr1p.org. This website is currently under construction, I will announce its launch on this blog. Love to hear your response after watching it!

 2. Hi Dorien,

  I’ve been enjoying the documentary; really interesting content and presented in a pleasant way. It was especially enjoyable once I recognized someone I worked with in the documentary. If you publish something new that connects technology & social impact I’ll definitely watch again. Great work 🙂

  Martijn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s